Utlevering kan ta uker

Norsk politi må etter alt å dømme vente et par uker på å få de tre ranssiktede svenskalbanerne utlevert.