Stavanger-politikerne vegrer seg

Politikerne i Stavanger vil ikke love å ta hele regningen som kostnadssprekken på Hundvåg-tunnelen påfører Ryfast.