Økt antall voldtekter - alkohol sentralt

I løpet av 2004 hadde Stavanger Legevakt 39 voldtektssaker. Hittil i år er det registrert 47 tilfeller.