Ungdommen største utfordring for bispedømmet

Aktivitetsnivået i Stavanger bispedømme er svært høyt, og årsrapporten viser hyggelige tall. Men kirkene i Rogaland sliter med å nå ut til ungdommen.