Arkeologiske funn på Sørbø øker boligpriser

Bakken viste seg å være et eldorado for arkeologene som var hyret inn for å lete etter fornminner på Sørbø. Det vil øke kostnadene på boligene som er planlagt i området.