Flere barn blir vitner til vold

I sommer er det kommet dobbelt så mange henvendelser om familievoldtil politiet og barnevernsvakten i forhold til i fjor.