Ingen planar for betre vegsikring

Vegvesenet har førebels ingen planar om å sikra området der to menn frå Sauda køyrde av vegen og drukna i byrjinga av juni.