Vegvesenet vil gjøre kryss tryggere

Veivesenet skal nå se på krysset Randabergveien-Solandsbakken med tanke på å gjøre det sikrere for de myke trafikantene.