Vestlandsrådet er klar for neste steg

Med 17 mot 3 stemmer vedtok Vestlandsrådet å utgreia samanslåing til eit stort Vestlandsfylke.