Hønseri-stank kan få store konsekvenser i Stavanger

Stavanger kommune mener forholdet mellom boliger og jordbruk er endret etter at Fylkesmannen uttalte at lukten fra Hundvåg-hønseriet er skadelig.