Barn kan miste fysioterapitilbud

20 barn vil miste sitt tilbud om fysioterapi i basseng, dersom Sandnes kommune vedtar 450 kroner i timepris for bruk av Varatun og Riskatun helsebasseng.