Befolkningseksplosjon i Rogaland siden 1965

Folketallet i Rogaland har vokst fra 246.565 til 388.848 i løpet av de siste 40 årene. Det meste av folketilveksten har kommet sør for Boknafjorden.