Motorhavari laget røre for rush-trafikken

Et motorhavari i en lastebil på nordgående oppkjørsel til E 39 ved Sandve i Sandnes skapte problemer for den nordgående ettermiddagstrafikken mot Forus og Stavanger.