- Mer skatt på eiendom

— Eiendommene i Stavanger må ikke bli ei melkeku forinvesteringskåte politikere. Fremskrittspartiets gruppelederJostein Zazzera legger ikke fingerene imellom overfor Aftenbladetnår han skal markere motstand mot omtaksering av eiendommer iStavanger.