Fylkestinget vil forskuttere veier

Dersom Stortinget i statsbudsjettet sier ja til å økebompengesatsene på Nord-Jæren, kan enkelte prosjekter bliforskuttert.