Ulovlig trafikk ved lekeplass

Foreldre frykter at en ulykke må skje før noe blir gjort med trafikken ved en lekeplass i Asperholen.