Vegvesenet stopper Orstad-snikerne

Det skal legges følere over hele veibredden ved bomstasjonen på Rv 505 ved Foss— Eikeland.