Ungdommens råskap

Er AdLib gode, eller gode til å være så unge?