• Guttene som bor på Figgjo, trives og føler seg friere enn på Dale mottakssenter. De stortrives og liker ansvaret de har fått. Lørdag og søndag samles alle guttene i huset for å se tv og spille playstation.

200 asylsøkere flytter ut i bydelene

Asylmottaket på Dale blir avviklet. Før jul skal 200 asylsøkere bosette seg i hus rundt omkring i Sandnes. De første har allerede flyttet inn på Figgjo.