• Dette er noen av karene som ville utnytte ryggen mellom Fotland og Garpestad til mer enn drageflyging: Foran f.v: Bjørn Hjertenes fra Solvind, Idar Egeland, Eivind Prestegård, Livar og Magnus Nedrebø, Jan Thiessen fra Solvind, Eivind Egeland og Arvid Garpestad. Geir Sveen

Time sa nei til nye vindmøller

Et helt nabolag av bønder i Time må nå trolig skrinlegge planene om å skaffe strøm til egne gårder og 500 hus i nabolaget.