• Kravene til dyrevelferd er skjerpet. Mink skal blant annet ha aktivitetsgjenstander, bildet, og sovekasser. Kent Skibstad

Nye minkfarmer spretter opp

Tross dyrevernprotester og politisk motbør mot pelsdyroppdrett øker nå minkholdet i Norge. Rogaland dominerer. Historisk høye skinnepriser gir Klondyke-stemning i næringen.