• Statsadvokat Tormod Haugnes, til venstre, var aktor da Birkedal-saken gikk i Gulating lagmannsrett. Advokat Arvid Sjødin var Birkedals forsvarer.

- Anken fra Birkedal er ikke korrekt

Statsadvokaten mener Trond Birkedal kan se langt etter ankebehandling i Høyesterett. Eks-politikeren ble i lagmannsretten dømt for seksuell omgang med barn.