• Prost Ludvig Bjerkreim er ett skritt nærmere bispestolen i Agder og Telemark etter Olav Skjevesland. I dag ble det klart at han er én av tre som går videre i nominasjonsprosessen fram mot Kirkerådets avgjørelse 7. desember. Pål Christensen

Sandnesprost én av tre bispekandidater i Agder

Prost Ludvig Bjerkreim er ett skritt nærmere bispestolen i Agder og Telemark etter Olav Skjevesland. I dag ble det klart at han er én av tre som går videre i nominasjonsprosessen fram mot Kirkerådets avgjørelse 7. desember.