• Fylkesmannen og Sandnes kommune mener T. Stangeland Maskins massefylling på Soma ødelegger i kampen om god vannkvalitet i Skas Heigre-kanalen. Viktor Klippen

Stoppet TS-fylling ved verneområde

Fylkesmannen og Sandnes kommune mener T. Stangeland Maskins massefylling på Soma ødelegger i kampen om god vannkvalitet i Skas Heigre-kanalen.