• Brannen på Hana er slukket. Odd Kristian Stokka

Brann på Hana

Brannen på Hana er nå slukket.