• Intensivsykepleier Elbjørg Audenbye Myrene, til venstre, er ansatt som leder for døgntilbudet om øyeblikkelig hjelp, og Margreta Hauge Clementsen er prosjektleder. Ola Fintland

7 millioner til øyeblikkelig hjelp

Fra 1. oktober får innbyggerne i Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp et nytt tilbud om øyeblikkelig hjelp.