• Avsporinger som den på Brueland er svært sjeldne, ifølge Statens jernbanetilsyn. Jon Ingemundsen

Ni avsporinger i 2011

Direktøren i Statens jernbanetilsyn er ikke bekymret over at antall avsporinger på norske jernbane steg fra 2010 til 2011.