• Det er menneskelig å gjøre feil, innser May Brit Valdemarsen, men hun etterlyser rutiner som hindre at feil får fatale følger. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Kreft etter feiltolket prøve

Den rutinemessige underlivsprøven viste kreft, og May Brit Valdemarsen ble umiddelbart operert. Det spesielle er at den samme prøven for tre år siden viste celleforandring, men uten at det ble oppdaget.