Hjelpeløs mann ble plutselig voldelig

Den sterkt rusede mannen var ikke interessert i å bli kjørt til sykehus.