Flere nett- og minibanker satt ut av spill

Sparebank 1 SR-Bank sin nettbank og alle minibanker lå i ettermiddag nede. Flerer banker i Norge er rammet.