Hå får likevel biogass

For kort tid sidan såg det mørkt ut for biogassproduksjon i Hå. No har Ivar bestemt seg for å byggja sitt eige anlegg på Grødaland. Anlegget skal ta imot våtorganisk hushaldningsavfall, slam frå renseanlegg og husdyrgjødsel.