- Frp bør beklage apartheid-støtte

SVs Bård Vegar Solhjell mener Fremskrittspartiet bør beklage støtten til apartheidregimet i Sør-Afrika. Det får partiets utenrikspolitiske talsmann til å se rødt.

Publisert: Publisert:

SVs Bård Vegar Solhjell mener Fremskrittspartiet bør beklage støtten til apartheidregimet i Sør-Afrika. Foto: Scanpix

Ntb

— Jeg etterlyser en beklagelse og en innrømmelse av at partiet tok feil, sier Solhjell til NTB.

I et innlegg i debatten om utenriksbudsjettet på Stortinget mandag, sto parlamentarikerne i kø for å hylle Nelson Mandela. Det fikk Solhjell til å vise til påstander om at apartheidregimet utbetalte pengestøtte til Fremskrittspartiets forgjenger Anders Langes Parti under valgkampen i 1973. Han trakk også fram uttalelser fra Lange selv, som i 1963 slo fast at alle som går inn for flertallsstyre i Sør-Afrika var «forrædere av den hvite rase».

Opprørt

— Det er drøy kost å komme med dette nå, svarte Frps utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim.

Han lot seg opprøre av Solhjells innlegg og anklaget SV-representanten for å «hitle» et helt parti for meninger og uttalelser fra enkeltpersoner 40 år tilbake i tid.

— Jeg er den aller siste til å forsvare det inhumane apartheidregimet i Sør-Afrika. Jeg blir kvalm av å se at et slikt regime har eksistert, sa Norheim,

Påstandene om pengestøtte fra Sør-Afrika er grunnløse og uten dokumentasjon, anførte han.

— Våre arkiver er åpne, og Solhjell kan selv komme og lese til øyet blir stort og vått, poengterte Frp-representanten, som la til at SV burde feie for egen dør.

— Det er nok av historiske eksempler på kontakt mellom SV-ledelsen og ulike diktaturstater, sa han.

Solhjell svarer at så vel partiet som han selv har bedrevet botsøvelse for dette ved flere anledninger tidligere. Han viser blant annet til en kronikk i Dagbladet i 2011, som innledes på følgende måte:

— Både høyre- og venstresiden har sviktet demokratiet og menneskerettighetene. Men på høyresiden er det tyst om egne, grove feil.

Vurderer innsyn

Solhjell sier han selv vil vurdere å søke innsyn i partiarkivet til Frp, men helst hadde han sett at en gravende journalist eller historiker påtar seg oppdraget med å ettergå partiets forhold til det sørafrikanske apartheidregimet.

Forfatter Øyvind Strømmen har anført at påstanden først ble fremmet av avisen The Guardian i 1979 og senere inntatt i boka «The real information scandal» av sørafrikaneren Eschel Rhoodie i 1983. Selv konkluderer Strømmen slik:

— En kan tvile på at Anders Langes parti fikk penger fra Sør-Afrika. Det er vanskeligere å tvile på at han var apartheidtilhenger med gode kontakter i landet.

Historiker og Sør-Afrika-kjenner Tore Linné Eriksen mener det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor Nelson Mandela ble sittende fengslet helt til 1990. — Et av svarene er at apartheidstyret ble holdt oppe ved våpenleveranser, økonomisk støtte og lån fra vestlige stormakter som Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike og etter hvert Israel. De beskyttet styret i FN mot alle mulige former for straffetiltak, sa Linné Eriksen til NRK søndag.

Norske bidrag

Ifølge Linné Eriksen er det flere enn Fremskrittspartiet i Norge som har en lite ærerik fortid når det gjelder Sør-Afrika.

— Norske rederier sto i første rekke med å levere olje og bidro til å opprettholde krigsstaten og okkupasjonsmakten, fastslår han.

At daværende statsminister Kåre Willoch (H) forsvarer seg med at rederienes virksomhet ikke var ulovlig, svarer han slik:

— Det var ikke ulovlig fordi Kåre Willochs regjeringer sørget for at det ikke ble noe lovforbud og til og med i FN avholdt seg fra å innføre sanksjoner. Både Nelson Mandela, Desmond Tutu, fagbevegelsen og kirken ba om slike sanksjoner, sa han i NRK-programmet Søndagsavisa.

Også i Sverige er høyresidens forhold til Sør-Afrikas apartheidregime satt under lupen. Utenriksminister Carl Bildt avviser imidlertid å be om unnskyldning for Moderaternas avvisende holdning til en boikott.

— Vi tok avstand fra apartheid, men på en annen måte, sier Bildt til svenske Aftonbladet.

Publisert: