• Stavanger kommune solgte tomta på Siriskjær til utbygging av i alt 128. Hva som skulle skje med havnevirksomheten kloss inntil, ble ikke avklart i tilstrekkelig grad. Nå knuffes det kraftig på kaikanten. Cornelius Munkvik

Mot løsning på Siriskjær?

Stavanger kommune vil gå i dialog med havnevesenet om den omstridte kaien på Siriskjær.