• Den 18 hulls store golfbanen var ønsket lagt mellom sanddynene og riksveien på området opp mot Revtangen og Reve, her sett fra Orrestranda. Geir Sveen

Nei til golf med havbris

Klepp åpner ikke for en fullskala golfbane etter skotsk mønster på kanten mot Jærhavet ved Revtangen. Det blir heller ikke satt av plass, slik at travbanen på Forus kan flytte til Øksnevad.