• Denne tomta mellom St. Svithun videregående skole og Madlaveien er allerede regulert til skoleformål og kunne vært aktuell for etablering av en 8-13-skole. Men rådmannen sier nei. Jon Ingemundsen

Nei til 8-13-skole

Rådmannen ønsker ikke å etablere en kombinert ungdoms— og videregående skole i Stavanger nå.