• Kristianlyst skole skal erstattes med et helt nytt skolebygg. Her skal det verken fyres for kråker eller andre fjærkledde. Lars Idar Waage

Grønn protest mot gassfyrt skole

— Det blir helt galt å basere energiforsyningen av nye Kristianslyst skole på et gasskraftverk i skolegården, sier Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne (MDG),