• Trond Birkedal får opplest dommen i Stavanger tingrett. Retten ble ledet av tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund, i midten, meddommere var Johanne Bog og Ottar Vandvik. Jonas Haarr Friestad

Birkedal dømt til fengsel i 60 dager

Klokken 14 falt dommen mot Trond Birkedal (31). Den lød på 60 dagers fengsel, hvorav 40 ble gjort betinget.