• Det blir stadig færre viper på Jæren, slår mangeårig undersøkelse fast. Geir Sveen

Vipebestandensterkt redusert

Vipebestanden på Jæren er nesten halvert på 15 år, ifølge tellinger utført av en forskergruppe ved Universitetet i Bergen.