• Styrer Helge Gabrielsens plan er at de fleste av de 60 plassene skal være korttidsplasser med vekt på rehabilitering. Han vil bygge det han kaller "framtidens sykehjem" og reiser i høst til Danmark for å se på det sykehuset der som har kommet lengst på teknologisk utvikling. Lars Idar Waage

Strid om utvidelsen av Øyane sykehjem

Sykehjemmet vil ha nybygget der kommunen skal bygge bofellesskap for autister. Det liker rådmannen dårlig.