• Deler av dette jordsbruksarealet ved Verdalen i Klepp kan bli hevet opptil 10 meter hvis Risa får tillatelse til å tippe 360.000 kubikkmeter overskuddsmasser her. Det er stor mangel på slike tippmuligheter i Jærregionen. Pihlstr m

Her vil Risa tippe 360.000 kubikk masse

Risa AS søker Klepp kommune om tillatelse til å åpne en stor massetipp på ei eng ved "Stall Valley" i Verdalen. Arealet skal fylles opp med overskuddmasse fra anleggsaktivitet på Jæren.