• På E 39 før Bens kafé er det ikke mye plass til syklister. Hans E.H. Jacobsen

Gang- og sykkelveiBens kafé - Krossmoen

Ny E 39 bak bebyggelsen på Helleland er lagt på is. 1,8 km ny gang— og sykkelvei langs dagens vei mellom Bens kafé og Krossmoen er anslått til 38 millioner kroner.