Varsler Tasta-barn om mulig lokkemann

Teinå skole har sendt brev med hjem til de yngste om en mulig lokkemann i området.