• Dei omkomne blei minna i ei lys- og korsmarkering i januar.

Fleire døde på Rogalands-vegane

Ti personar omkom i trafikken i Rogaland i fjor. Det er to fleire enn året før. Høg fart og førarfeil er hovudårsakene til dødsulukkene på norske vegar, viser ein fersk rapport frå Statens vegvesen