Vil verne om psykebilen

Per A. Thorbjørnsen (V) håper at sykehusledelsens forslag om å kutte den psykiatriske ambulansen aldri blir realitetsbehandlet.