Skolesjef i klinsj med Frp </br>om bråk i skolen

Uakseptabelt mye bråk i stavangerskolen, mener Atle Simonsen (Frp) som støtter seg på foreldreundersøkelsen. Det stemmer ikke med virkeligheten, svarer skolesjef Eli Gundersen.

Publisert: Publisert:

Atle Simonsen fra Frp (sittende) og skolesjef Eli Gundersen (stående bak) er ikke enige når det gjelder bråk og uro i skolen. Stående til høyre: Direktør for oppvekst og levekår Per Haarr. I forgrunnen: Arnt-Heikki Steinbakk og Håkon Roalsø fra Ap. Foto: Carina Johansen

Denne artikkelen er over syv år gammel

Seks av de 42 skolene fikk så lav skår på arbeidsro av foreldrene at de havnet på rødt, det vil si under målkravet kommunen har satt seg.

— Ikke godt nok, dette kan ikke aksepteres. Forskjellen mellom de beste og de verste er på over 50 prosent. Jeg forventer at ingen havner på rødt neste år, sa Atle Simonsen (Frp).

- Stille i klasserommene

— Trenden er positiv. Antall skoler på rødt har gått ned fra 16 til 5 på få år, minnet Erlend Jordal (H) om.

— Uro er et subjektivt begrep. Jeg er mye ute i skolen. Det er stille i klasserommene. Her er noe jeg ikke helt forstår. Senest i dag snakket jeg med to rektorer, og de sier her er det stille. Men vi kan ikke ka det slik at elevene ikke skal kunne åpne munnen. Vi vil ha det slik at elevene skal sitte musestille på rad og rekke, eller vil vi de skal diskutere sammen? sa skolesjef Eli Gundersen.

Vedtak

Arbeiderpartiet fikk flertall for sitt forslag om at oppvekststyrets arbeidsutvalg skal "holdes løpende orientert om fremdrift og tiltak som rådmannen iverksetter overfor de skoler som ikke oppnår målkrav på indikatorene Arbeidsro og Skolens ledelse".

Tilpasset opplæring

Bare 10 av 42 skoler får høy nok score i foreldreundersøkelsen til å innfri kommunens målkrav.

— Lederen i kommunalt foreldreutvalg mener skolen forsømmer de flinke elevene. Frps medisin er individuelle utviklingsplaner, nivåinndeling, gruppeinndeling og differensiering i enkelte fag, sa Atle Simonsen (Frp). Han bad om å få en sak om tiltak som tas i bruk for å løfte de evnerike og skoleflinke.

— Jeg opplever det nå er et bedre klima for å diskutere mer differensierte opplegg. Noe av det mest urettferdige som finnes, er å behandle alle elever likt. Vi er enige om at Lundsvågen er bra for de skoletrøtte. Hvis en evnerik elev på ti år ligger på 16 års nivået i matte, kan jeg ikke se det vil være feil om vedkommende får spesialpåfyll, sa John Peter Hernes(H).

— I vår iver etter å følge opp de svake, har vi nok mistet de evnerike av syne. Bedre tilpasset opplæring skal ikke stå på oss, sa Arnt-Heikki Steinbakk(Ap).

- Må bli bedre

— Ja, vi må bli bedre på tilpasset opplæring. Det er en stor utfordring for lærerne. Variasjonen i en klasse er så stor, sa skolesjefen og slo ut med armene.

— Lærernes kompetanse er viktig. Gjennom etter- og videreutdanning må vi lærer lærerne å bli enda bedre på å variere undervisningen og tilpasse den det store mangfoldet. Og kanskje burde vi hatt faglærersystemet lenger ned på barnetrinnet også, la hun til.

Mobbing

John Peter Hernes, leder av kommunalstyret for oppvekst mener skolene må bli flinkere til å håndtere mobbing. Foto: Carina Johansen

Sammenlignet med den forrige foreldreundersøkelsen, har mobbingen samlet gått verken opp eller ned. Forskjellen på den skolen med minst mobbing (i følge foreldrene) og den med minst er stor: Gosen oppnår 95 poeng, Johannes læringssenter 62. — Noen skoler scorer så lavt at vi virkelig må gjøre noe, sa Simonsen(Frp).

— Kompetansen til å håndtere situasjonen når mobbing er oppstått, tror jeg virkelig vi skal se på. Ikke alle opplever skolene håndterer dette godt nok, sa Hernes (H).

Ledelse, ledelse

— Vi må få ned mobbingen. Det nytter ikke bare å innføre antimobbeprogram og tro at det vil få mobbingen ned av seg selv. Det viktigste er bevisst jobbing. Det handler like mye om skoleledelse som antimobbeprogram, sa Iselin Nybø(V).

Hun fikk medhold av skolesjefen: - Mobbing: Det tar vi absolutt helt alvorlig. Vår erfaring er at det er ledelse det handler om. Ledelse, ledelse. Dette er mer knyttet til ledelse er program.

Publisert: