• Både i vanlig undervisning og i spesialundervisning er det viktig å velge ut tekster som passer til de forskjellige elevene, poengterer spesialpedagog Lene Nybø. Pål Christensen

Må de lese leksa fem ganger?

Mange elever i småskolen har i lekse å lese samme teksten fem ganger. Ikke særlig lurt, mener eksperter ved Lesesenteret i Stavanger.