• Mens Rallarvegen, Norges mest populære turvei, er mest kjent for fjell og fosser i en kort sommer, kan Jærruta tas året rundt. Foto: Jarle Aasland

Ser lyset for landets fineste turvei

Nå vil «alle» gi deg turvei langs Jærhavet, sju mil med et mangfold av opplevelser, fra Egersund til Tungenes. Men blir stien over flate Jæren fortsatt for bratt?