Her er de nominerte til byggeskikkprisen i Stavanger

Tou i østre bydel, Iddis i Gamle Stavanger og seniorboligene Vålandstun er nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2021. Og du kan være med og stemme.

Disse tre prosjektene er nominert til årets byggeskikkpris av Stavanger kommune.
 • Elisabeth Bie
  Elisabeth Bie
  Journalist
Publisert: Publisert:

Til og med 22. september kan alle være med å stemme på sin favoritt ved å kommentere under Stavanger kommunes Facebook-innlegg. Prosjektet som får flest kommenterer, vil få en ekstra folkestemme når juryen skal ta sin beslutning.

Du kan kommentere her:

Juryen om Tou

Utdrag av juryens begrunnelse for å nominere rehabiliteringen av uteområdene ved Tou:

«Tou sin forvandling fra nedlagte bryggerilokaler til en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner, er et kroneksempel på hvordan transformasjon av et bygd anlegg kan bidra til transformasjon av selve byen.

Les også

Pusset opp nyoppusset hus for å hente frem detaljene fra 1960-tallet

I uteområdene er parkeringsplasser blitt erstattet av torg, park og trær som kan tas i bruk under de mange arrangementene på Tou.

Tou løfter fram måter å ta vare på bygninger på, hvor det å beholde og dyrke det røffe uttrykket, og sporene av folks arbeid og aktivitet gjennom historien, er et bærende prinsipp. Resultatet er et detaljrikt og undergrunnsaktig eventyrbygg hvor historien sitter i veggene, og gir inspirasjon til dem som benytter bygget. Det nye som er tilført spiller på lag med det eksisterende, og viser heller fram teknikken enn å gjemme det bort.

Ved å sikre det eksisterende og ta det i bruk har Tou med sin kunst og kultur skapt noe unikt i Norge og forvandlet en hel bydel.»

Les også

Denne uken rives Misjonskirken – nå kommer K8

Iddis.

Juryen om Iddis

Utdrag av juryens begrunnelse for å nominere Iddis Norsk Grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum:

«Iddis Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum har gitt Stavanger et nytt, attraktivt møtested. Baksiden til hermetikkmuseet er forvandlet fra bakhage og parkeringsplass til byens nye piazza, omkranset av flott arkitektur som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte.

Les også

Retro i alle rom: – Det er godt å komme hjem til glade farger og et hus hele familien trives godt i

Ved å samlokalisere de to museene i kontakt med gamle Stavanger, har en videreført og videreutviklet et levende museum. Den eksisterende småhusbebyggelsen og teglsteinspipene er tilført et nytt kafébygg som skånsomt og reversibelt treffer det eksisterende røykeriet. Et glassbånd i taket gir naturlig dagslysinnslipp på den innbygde fasaden og markerer skille mellom ny og gammel bebyggelse.

Uterommene er universelt utformet. Nivåforskjellene danner et amfi sammen med trapp og rampe, og åpner for fleksibel bruk av det nye torget. Det grønne taket over kafébygningen er et flott syn fra trykkeriutstillingen».

Juryen om Vålandstun

Utdrag av juryens begrunnelse for å nominere Vålandstun:

«Vålandstun er et nyskapende seniorboligprosjekt som viser hvordan bygde omgivelser kan motvirke ensomhet i alderdommen. Her legges det til rette for det gode liv i livets siste del.

Vålandstun.

I uteområdet er store trær og steinmurer bevart. Prosjektet har jordvarmebrønner og gjenbruk av spillvann. Takene er kledd med gjenbruksskifer og trekledningen er spesiallaget for dette prosjektet. Arkitekten har valgt jugend-paletten for boligprosjektet. Dette gir en flott fargesetting av anlegget, og passer godt inn i trehusbebyggelsen på Våland.

Boligene er flott tilpasset omgivelsene, og byr på gløtt og overraskelser underveis, og gode møter mellom naboer».

Dette er juryen:

Frode Myrhol, leder (vara: Anders Fjelland Bentsen) Cille Ihle, nestleder (vara: Sara N. Mauland) Imke Wojanowski, NLA (vara: Terje Børsheim) Per Højgaard Nielsen, NAL Mathias Wijnen, SAF (vara for Ingrid Eide) Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, avdeling byutvikling i Stavanger kommune.

Les også

 1. Her er vinneren av årets byggeskikkpris i Stavanger

 2. Boligprosjektet Holmegenes vant Byggeskikkprisen

 3. Byggeskikkprisen til arkitekt fra Stavanger

Publisert:
 1. Stavanger kommune
 2. Arkitektur
 3. Gamle Stavanger
 4. Byutvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Rennfast: – Løftebrudd om bergingsbil

 2. Denne leverandøren har de minst fornøyde kundene

 3. Åpner grønne ferjekaier i Ryfylke

 4. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 5. Hundvågtunnelen er åpen igjen

 6. Alle i Sandnes fikk uvanlig papiravis mandag