Nye skjermer hindrer utsikt

Mange av de nye dataskjermene i bussene sperrer deler av utsikten for sjåførene.