• Jone Østebø

Tilstanden fortsatt kritisk og ustabil